Video ve znakovém jazyce: zapnuto

Zobrazovat nápovědu u textů: vypnuto

10. Stavebnictví

(kapitola je součástí přehledu nejčastějších pracovních pozic pro osoby se sluchovým postižením)

 

Zedník obecně
Zedník provádí zednické práce na stavebních konstrukcích a úpravách povrchů, zejména s použitím malt, cihel, tvárnic, obkladaček, dlaždic, sádrokartonových a jiných desek, umělého a přírodního kamene.

 

Omítkář
Omítkář provádí různé druhy omítek, včetně jejich úprav a oprav.

Pracovní činnost:
organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností, příprava malt a omítkových směsí k omítání, omítání a štukování stavebních ploch, provádění a opravy vícevrstvých i tenkovrstvých omítek, provádění konečné úpravy povrchu omítek, obsluha strojních zařízení pro omítání.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce základní vzdělání v oboru základní škola.

 

Instalatér – obecně
Instalatér samostatně zhotovuje, montuje, provádí údržbu a opravu plynovodních, vodovodních, vytápěcích a kanalizačních vnitřních a venkovních instalací.

 

Instalatér – montér vnitřních rozvodů vody
Montér vnitřních rozvodů vody a kanalizace provádí montáž, údržbu a opravy vnitřních rozvodů vody a kanalizace, včetně přípojek a montáže zařizovacích předmětů.

Pracovní činnost:
čtení a použití technických podkladů, stanovení pracovních postupů, prostředků a metod, příprava pracoviště, materiálu a nástrojů pro pracovní proces, provádění prostupů, drážek a uchycení pro rozvodná potrubí, ruční a strojní obrábění a zpracovávání materiálů pro jednotlivé druhy instalací, montáž, demontáž a opravy venkovních a vnitřních rozvodů vody, venkovních a vnitřních rozvodů kanalizace, zařizovacích předmětů, montáž, demontáž, opravy a seřízení armatur a technických zařízení, izolace potrubí a armatur dle platné legislativy, provádění tlakových a dilatačních zkoušek dle platné legislativy, evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru instalatér, instalatérské práce
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru technický interdisciplinární
střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technická zařízení budov
střední vzdělání s výučním listem v oboru montér-vodopotrubář.

 

Topenář
Topenář provádí montáže a opravy systémů ústředního vytápění (teplovodního, horkovodního teplovzdušného a parního).

Pracovní činnost:
čtení a použití technických podkladů, stanovení pracovních postupů, prostředků a metod, příprava pracoviště, materiálu a nástrojů pro pracovní proces, provádění prostupů, drážek a uchycení pro rozvodná potrubí, kompletace a montáž otopných těles, konvektorů a registrů, ruční a strojní obrábění a zpracovávání materiálů pro jednotlivé druhy instalací, montáž, demontáž a opravy venkovních a vnitřních rozvodů ústředního vytápění, parních a chladicích instalací, montáž, opravy a rekonstrukce výměníkových a domovních předávacích stanic a zdrojů tepla, izolace potrubí a armatur dle platné legislativy, provádění tlakových, topných a dilatačních zkoušek dle platné legislativy, evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru instalatér, instalatérské práce
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru technický interdisciplinární
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru technická zařízení budov
střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba.

 

Podlahář - obecně
Podlahář připravuje podklad, na který klade, lepí, stěrkuje, lije a svařuje podlahoviny, nášlapné vrstvy, včetně napojení a zakončení.

Podlahář dřevěných podlah
Podlahář dřevěných podlah připravuje podklad, klade, lepí, přiřezává a povrchově upravuje různé druhy dřevěných podlah.

Pracovní činnost:
organizace a příprava pracoviště, příprava a úprava podkladu (otryskáním, broušením, tmelením, stěrkováním apod.), zhotovení podlahové izolační vrstvy, kladení dřevěných podlah (z vlysů, parket, lamel, palubek) v různých vzorech a kombinacích na podlahách s různou členitostí, vyspravení, tmelení a přebrušování starých vlysových nebo parketových podlah, včetně provedení povrchové úpravy, provedení konečných úprav dřevěných podlah (lištování, soklování, pastování, lakování, olejování, apod.), obsluha mechanizačních prostředků na ošetřování podlah, nakládání s odpady, dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru podlahář, podlahářské práce
střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, tesařské práce
střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce.

Předchozí kapitola  Zpět na obsah  Další kapitola