Video ve znakovém jazyce: zapnuto

Zobrazovat nápovědu u textů: vypnuto

12. Polygrafie

(kapitola je součástí přehledu nejčastějších pracovních pozic pro osoby se sluchovým postižením)

 

Práce v tiskárně/Pomocný pracovník v polygrafii
Pomocný pracovník v polygrafii provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v tiskárenském provozu.

Pracovní činnost:
příprava a transport materiálu k výrobním zařízením v polygrafické výrobě, jednoduché, pomocné práce v procesu tisku a dokončovacím zpracování tiskovin, pomocné práce v příjmu, skladování a výdeji materiálů ze skladu, třídění a lisování sběrového papíru a odpadového materiálu, manipulační práce.

Kvalifikace:
vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list
střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie.

Předchozí kapitola  Zpět na obsah