Video ve znakovém jazyce: zapnuto

Zobrazovat nápovědu u textů: vypnuto

4. Nastupujete do práce? Hurá!

(kapitola je součástí příručky pro osoby se sluchovým postižením)

 

Pročtěte si naše malé desatero 

  1. Pořádně si pročtěte pracovní smlouvu. Nepodepisujte ji na místě, vždy si domluvte čas na přečtení. Můžete si ji odnést domů a v klidu si ji přečíst. Pak ji teprve přinesete zpátky a podepíšete. Když něčemu nerozumíte, nechte si to vysvětlit konzultantem.
  2. Připravte si doklady z předchozích zaměstnání, doklady o absolvování školy nebo kurzů. Také si připravte průkazku zdravotní pojišťovny.
  3. Nezapomeňte si vzít občanský průkaz. Poznamejte si číslo vašeho účtu, kam vám mají posílat peníze. Někde chtějí všechny tyto informace už před nástupem. Také je můžete poslat e-mailem.
  4. Pro zaměstnavatele budete potřebovat potvrzení ze vstupní lékařské prohlídky od vašeho praktického lékaře. Domluvte se s novým zaměstnavatelem, zda vám preventivní prohlídku zaplatí.
  5. Pročtěte si pracovní řád, požární řád a dokumenty, které vám zaměstnavatel předloží. Když něčemu nebudete rozumět, ozvěte se, požádejte o vysvětlení. Využijte k tomu tlumočníka nebo konzultanta.
  6. Je dobré mít na pracovišti nějakou kontaktní osobu, na kterou se můžete obrátit, když nebudete něco vědět. Zeptejte se zaměstnavatele, zda vám někoho doporučí.
  7. Zjistěte si pořádně, kde jsou všechna důležitá místa. Například kde jsou únikové východy, WC, kuchyňka, ředitelna, účtárna atd.
  8. Zjistěte, jestli používají na pracovišti světelnou nebo jinou signalizaci (např. zvonek se světelným zařízením, světelný hlásič požáru apod.).
  9. Pokud můžete, je lepší, abyste měl s sebou mobil, tablet nebo IPad s možností připojení na internet, ať se můžete spojit s online tlumočníkem. Nebo si vezměte tužku a papír.
  10. Nezapomeňte, že máte nárok na měsíční nezdanitelný odpočet ze mzdy jako osoba ZTP (sleva na dani). Upozorněte na to účetní.

Důležité:
Nezapomeňte, že je možné využívat online tlumočení nebo online přepis. Stačí vám k tomu IPad, mobil nebo tablet s připojením na internet. Dopředu zaměstnavatele požádejte o souhlas, vysvětlete mu, na co je možné tlumočníka využít.
Dále můžete využít O2 hovor pro neslyšící (pouze písemná nebo chatová možnost komunikace), Skype, Facebook, ICQ atd.
Vždycky s sebou noste tužku a papír, mobilní telefon (se souhlasem zaměstnavatele).
Na důležité schůze a jednání si zkuste domluvit tlumočení nebo přepis, zkuste požádat o materiály předem, abyste si je mohl dopředu přečíst a věděl, o čem se bude jednat. Ochotné slyšící kolegy můžete naučit základy znakového jazyka a prstovou abecedu.

 

Předchozí kapitola  Zpět na obsah  Další kapitola