Video ve znakovém jazyce: zapnuto

Zobrazovat nápovědu u textů: vypnuto

4. Potravinářství a krmivářství

(kapitola je součástí přehledu nejčastějších pracovních pozic pro osoby se sluchovým postižením)

 

Cukrář – obecně
Cukrář vyrábí všechny druhy cukrářských výrobků a těst, případně zpracovává čokoládu na čokoládové výrobky, vyrábí cukrovinky a zmrzliny.

Pracovní činnost:
příprava, úprava a zdobení mražených krémů a zmrzlin, vedení technologických záznamů, odběr vzorků pro laboratorní analýzy, kontrola kvality surovin, polotovarů a hotových výrobků, balení, aranžování a vystavování výrobků, expediční a hygienicko-sanitační práce, testování kvality výrobků pomocí odpovídajícího testovacího vybavení a testovacích postupů i během výrobního procesu, příjem, kontrola a skladování surovin a pomocného materiálu, výroba cukrářských těst, hmot, náplní a polev, zmrzliny, polotovarů a dalších cukrářských výrobků, tvarování těsta a pečení a dohotovování výrobků, příprava a vytváření cukrových, čokoládových, nugátových a marcipánových výrobků, vytváření receptur a výrobních postupů a navrhování složitějších cukrářských výrobků, příprava a vytváření slaných sušenek a jiných chuťovek, skladování, uchovávání, resp. zmrazování výrobků, řízení a obsluha výrobních linek a zařízení v cukrářské a cukrovinkářské výrobě.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce
základní vzdělání v oboru základní škola.

Pekař
Pekař vyrábí všechny druhy chleba, pečiva a další pekařské výrobky.

Pracovní činnost:
výroba a aplikace náplní a ozdob, dokončování výrobků, balení výrobků ručně nebo na balicích strojích a linkách, záznam sledovaných hodnot ve stanovených kritických bodech, obsluha strojů a zařízení, skladování a expedice výrobků včetně vedení evidence, odběr vzorků pro laboratorní analýzy, kontrola kvality surovin, polotovarů i hotového pečiva, příjem, kontrola a skladování surovin a pomocného materiálu, mísení a výroba různých těst a směsí v závislosti na připravovaných výrobcích, dělení, tvarování a kynutí těst, pečení výrobků, osazování pecí a vypékání výrobků, další obsluha pecí.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru pekař, pekařské práce
střední vzdělání s výučním listem v oboru cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce
střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce.

Předchozí kapitola  Zpět na obsah  Další kapitola