Video ve znakovém jazyce: zapnuto

Zobrazovat nápovědu u textů: vypnuto

6. Textilní a oděvní výroba

(kapitola je součástí přehledu nejčastějších pracovních pozic pro osoby se sluchovým postižením)

 

Krejčí
Krejčí zhotovuje všechny druhy oděvních výrobků z různých textilních materiálů, kožešin a usní.

Pracovní činnost:
uspořádání pracoviště a příprava příslušných materiálů, strojů a zařízení pro danou výrobu, braní míry individuálním zákazníkům, poskytování rad ve vhodnosti oděvů nebo jiných výrobků, určování a stanovení spotřeby materiálu, tvorba střihových (nářezových) plánů s ohledem na optimální využití, pokládání a vrstvení textilií a dalších materiálů ve vhodných délkách, měření, kreslení a stříhání či jiné oddělování dílů a částí výrobku (řezání, vysekávání), označování a kontrola dílů a součástí, šití a sešívání výrobků na základních i na speciálních šicích strojích, mezioperační a konečné žehlení, zažehlování a rozžehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků, zkoušení rozpracovaných oděvů a jejich přizpůsobování postavě zákazníka a požadavkům návrháře, kontrola švů, opravy chyb v šití, zjišťování materiálových a mechanických vad, dohotovování, zdobení, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků, běžné seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství, kontrola správné funkce strojů, péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba, zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce
střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic.

 

Švadlena
Švadlena zhotovuje různé dámské oděvní výrobky a prádlo z různých textilních materiálů a galanterie.

Pracovní činnost:
stanovení technologie práce – pracovního postupu, uspořádání pracoviště, příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů, příprava příslušných dílů a součástí výrobku, dalších textilních materiálů a galanterie, sestavení dílů, šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích, mezioperační a konečné žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků, dohotovování, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků, zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, opravy chyb, péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.

Kvalifikace:ním listem v oboru krejčí, krejčovské práce
střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic.

Předchozí kapitola  Zpět na obsah  Další kapitola