Video ve znakovém jazyce: zapnuto

Zobrazovat nápovědu u textů: vypnuto

8. Elektrotechnika

(kapitola je součástí přehledu nejčastějších pracovních pozic pro osoby se sluchovým postižením)

 

Elektromechanik pro instalatérská zařízení
Elektromechanik pro instalatérská zařízení zapojuje, seřizuje, uvádí do provozu, diagnostikuje a opravuje instalatérská zařízení, k jejichž hlavní funkci jsou nezbytné elektrické obvody sloužící k řízení, měření a regulaci nebo k přeměně elektrické energie na jiné druhy energie, např. mechanickou nebo tepelnou.

Pracovní činnost:
stanovení pracovních postupů, prostředků a metod, určení kabelů, vodičů a elektroinstalačního příslušenství pro připojení instalatérských zařízení dle situace, prostředí a rizika mechanického poškození, montáž a připojení instalatérských zařízení k elektrické instalaci budovy, elektrické připojení a oživení: plynového spotřebiče, hořáku pro spalování kapalných a plynných paliv, tepelného čerpadla, kogeneračního zařízení, solární soustavy pro ohřev teplé vody, výměníkové stanice, směšovacího zařízení, spalinového ventilátoru, elektrické připojení čerpadla, připojení a nastavení regulátoru teploty, opravy a výměny elektrických částí a elektronických prvků instalatérských zařízení, měření elektrických veličin, vyhodnocování naměřených hodnot, vyhotovování záznamů o provedené montáži, poučení zákazníka o používání elektrické instalace.

Kvalifikace pro instalatérská zařízení:
střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektrotechnických zařízení
střední vzdělání s výučním listem v oboru elektrikář, elektrotechnické práce.

Předchozí kapitola  Zpět na obsah  Další kapitola