Video ve znakovém jazyce: zapnuto

Zobrazovat nápovědu u textů: vypnuto

9. Strojírenství

(kapitola je součástí přehledu nejčastějších pracovních pozic pro osoby se sluchovým postižením)

 

Mechanik osobních vozidel
Mechanik osobních vozidel provádí samostatně údržbu, diagnostiku závad, opravy a seřizování motorových osobních vozidel.

Pracovní činnost:
diagnostika poruch a závad za použití speciálních diagnostických a měřicích přístrojů a stanovení způsobu opravy, posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz, možnost zatížení a doporučení k preventivní opravě, opravy a výměny jednotlivých součástí, podskupin a skupin součástí vozidla, nastavování a seřizování mechanických, hydraulických a pneumatických dílů vozidel, oživování, nastavování a seřizování kompletních elektronických jednotek vozidel nebo kompletních skupin (např. oživení a nastavení řídicí elektronické jednotky motoru, geometrie náprav atd.), zhotovování jednotlivých součástí vozidel nebo jejich renovace, montáž příslušenství motorových vozidel, stavba prototypových a speciálních vozidel, jejich úpravy a zkoušení ve spolupráci s vývojovou konstrukcí a specializovanou oborovou zkušebnou, testování prototypových vozidel a zkušebních vzorků.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu.

 

Svářeč
Svářeč provádí svařování kovových polotovarů a součástí s použitím různých svařovacích technik.

Pracovní činnost:
čtení a použití technických podkladů, příprava pracoviště, stanovení pracovních kroků, prostředků a metod (ochranný plyn, plyn, elektrický oblouk atd.), výběr vhodných nástrojů a svařovacích přístrojů pro očištění a přípravu ploch, které se mají svařovat, vyrovnání, upínání, přistehování, případně předběžná úprava obrobku s použitím všech nutných nástrojů nebo upínacích zařízení, provádění svařovacích prací v potřebné poloze, případně se zřetelem k plánům postupu svařování, konečná úprava svarů, čištění a zkoušení provedených prací za použití různých příslušných pomůcek, ošetřování a údržba nástrojů, svařovacích přístrojů a zařízení a provádění jednoduchých opravářských prací, evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba
střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba
vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

 

Malíř/malíř pokojů
Malíř provádí malířské práce různými druhy nátěrových hmot v interiérech a exteriérech budov na vnitřních a vnějších omítkách nebo jiných podkladech. Navrhuje barevné řešení natíraných ploch, zhotovuje dekorativní omítky a používá dekorativní malířské techniky.

Pracovní činnost:
Zpracování podkladů pro zakázku (smlouva, výpočet množství nátěrů a spotřeby materiálů, zpracování rozpočtu nákladů, organizace a zřízení pracoviště, přesun hmot, ochrana nenatíraných ploch před znečištěním, kontrola pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce, hodnocení podmínek pro malířské práce (vlhkost, teplota, prašnost), posouzení podkladu pro nátěry, příprava podkladu pro malířské práce (odstraňování starých nátěrů, tmelení a broušení), výpočet natíraných ploch a spotřeby materiálů, volba, používání, úprava a ošetřování nářadí a zařízení, volba nátěrových hmot podle účelu nátěru, příprava nátěrových hmot k použití (úprava konzistence a barevného odstínu), nanášení nátěrových hmot ručně nebo stříkáním na různé povrchy, používání dekorativních malířských technik, aplikace jednoduchých nápisů, emblémů a dekorativních vzorů, používání šablon, úklid pracoviště, nakládaní s nebezpečnými odpady, volba různých technologií a pracovních postupů přípravy podkladů.

Kvalifikace: střední vzdělání s výučním listem v oboru štukatér, štukatérské práce
střední vzdělání s výučním listem v oboru malíř-natěrač, malířské a natěračské práce
střední vzdělání s výučním listem v oboru lakýrník, lakýrnické práce.

 

Lakýrník/ natěrač
Lakýrník a natěrač provádí lakýrnické a natěračské práce různými druhy nátěrových hmot v interiérech a exteriérech budov, na stavebních nebo strojírenských konstrukcích, nábytku a dalších předmětech nebo objektech. Používá přitom různé technologie a pracovní postupy přípravy podkladů, přípravy a nanášení nátěrových hmot ručně nebo stříkáním.

Pracovní činnost:
zpracování podkladů pro zakázku (smlouva, výpočet množství nátěrů a spotřeby materiálů, zpracování rozpočtu nákladů), organizace a zřízení pracoviště, přesun hmot, ochrana nenatíraných ploch před znečištěním, kontrola pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce, hodnocení podmínek pro lakýrnické a natěračské práce (vlhkost, teplota, prašnost), posouzení podkladu pro nátěry, příprava podkladu pro lakýrnické a natěračské práce (odstraňování starých nátěrů a zplodin koroze, tmelení a broušení), výpočet natíraných ploch a spotřeby materiálů, volba, používání, úprava a ošetřování nářadí a zařízení, volba nátěrových hmot podle účelu nátěru, příprava nátěrových hmot k použití (úprava konzistence a barevného odstínu), nanášení nátěrových hmot ručně nebo stříkáním na různé povrchy, konečná úprava laků a nátěrů broušením a leštěním, aplikace jednoduchých nápisů, emblémů a dekorativních vzorů a imitace dřeva, kontrola provedených nátěrů vizuálně a měřicími přístroji (přilnavost, tloušťka nátěru), nakládaní s nebezpečnými odpady, úklid pracoviště.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru lakýrník, lakýrnické práce
střední vzdělání s výučním listem v oboru malíř-natěrač, malířské a natěračské práce.

 

Údržbář/mechanik opravář
Mechanik opravář provádí opravy, seřizování a revize širokého sortimentu vybraných přístrojů, strojů a zařízení.

Pracovní činnost:
čtení a použití technických podkladů, montáže a opravy elektrických rotačních a tepelných spotřebičů a tlakových zařízení, odpojování, výměny a úpravy přívodů a zapojování plynospotřebičů bez elektrických částí, zjišťování poruch, opravy a seřizování agregátů plynového topení, plynových a kombinovaných elektroplynových spotřebičů, opravy a seřizování jízdních kol a dětských vozidel, opravy zámků a zavíracích zařízení, včetně zhotovování klíčů, evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce, montáž a opravy automatických čerpacích stanic, úpraven vody, čisticích stanic, vodáren, opravy zařízení na dělení materiálů pomocí laseru a vodního paprsku, montáže a opravy automatických linek a jejich příslušenství včetně samostatných robotů.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce
střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce
střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru montáž strojů a zařízení
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení
střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba.

Předchozí kapitola  Zpět na obsah  Další kapitola