Video ve znakovém jazyce: zapnuto

Zobrazovat nápovědu u textů: vypnuto

Bulletin Neslyším, pracuji

Čtvrtletník vydává obecně prospěšná společnost Tichý svět (dříve APPN) v rámci projektu Deaf Support

1/2015 - březen

 

3/2014 - prosinec

2/2014 - září

1/2014 - červen