Video ve znakovém jazyce: zapnuto

Zobrazovat nápovědu u textů: vypnuto

Příručka pro osoby se sluchovým postižením

Chystáte se nastoupit do nového zaměstnání? Hledáte novou práci? Pak si pozorně pročtěte následující rady. Můžete si buď přečíst psaný text, nebo sledovat video v českém znakovém jazyce.  

OBSAH

1. Až budete hledat práci
2. Jak postupovat při hledání práce
3. Příprava na pracovní pohovor
4. Nastupujete do práce? Hurá!
5. Slovník důležitých pojmů ve ZJ
6. Kontakty na krajské pobočky a pracovní portály
7. Důležité kontakty obecně

Tuto příručku vydala obecně prospěšná společnost APPN - Agentura pro neslyšící v rámci projektu Deaf Support, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Publikováno v červnu 2014