Video ve znakovém jazyce: zapnuto

Zobrazovat nápovědu u textů: vypnuto

Souhlas s podmínkami

Registrací na portálu Neslysimpracuji.cz bude organizace Tichý svět, o.p.s., IČO 266 11 716, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté údaje v souladu s obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Účelem registrace uchazeče je usnadnění získání nových pracovních nabídek, určených přímo pro cílovou skupinu osob se sluchovým postižením. Z tohoto důvodu je pracovní portál vybaven instruktážními videi, která Vám pomohou v získání nového zaměstnání. Registrací souhlasíte, že osobní údaje, které uvedete jsou poskytnuty dobrovolně a jste si vědomi, že správce vaše údaje uchovává po neomezenou dobu. Nebudete-li chtít nadále využívat portál, můžete požádat o smazání účtu na emailu: neslysimpracuji@tichysvet.cz. Nebo si  můžete účet sami smazat.

Jakožto osoba, poskytující své osobní údaje, máte práva na:

a)      Přístup k osobním údajům

b)      Na opravu či doplnění nepřesných osobních údajů

c)      Na výmaz osobních údajů, nejsou-li potřebné pro účely, pro který byli shromážděny

d)      Na omezení zpracování osobních údajů

e)      Na přenositelnost údajů

f)       Vznést námitku na zpracování Vašich osobních údajů na e-mailu gdpr@tichysvet.cz nebo na Úřadu pro ochranu osobních údajů

Další informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění Vašich práv Vám podá zodpovědná osoba na e-mailu: gdpr@tichysvet.cz