Video ve znakovém jazyce: zapnuto

Zobrazovat nápovědu u textů: vypnuto

Tlumočení online

Online tlumočení probíhá tak, že tlumočník a neslyšící se spojí prostřednictvím videohovoru, neslyšící znakuje, tlumočník jeho sdělení tlumočí do mluveného jazyka slyšícímu (mluví do mikronu) a to, co řekne slyšící, přetlumočí do českého znakového jazyka neslyšícímu.

Online tlumočení je určeno pro osoby se sluchovým postižením, které ovládají český znakový jazyk. Neslyšící si může přes Tichou linku zajistit online tlumočení telefonického hovoru, překlad nebo úpravu textu.

Online tlumočení je v provozu NONSTOP.

Odkazy na stránky Tiché linky a na stažení programu Skype najdete níže.
 

Kontakty:

Michaela Dudková
Mobil: 739 245 164
michaela.dudkova@tichysvet.cz

Terezie Vasilovčík Šustová
Mobil: 739 245 191
terezie.vasilovcik.sustova@tichysvet.cz
tichalinka@tichysvet.cz

Zodpovědná osoba:

Klára Sobotíková
Mobil: 607 091 651
klara.sobotikova@tichysvet.cz
tichalinka@tichysvet.cz